Sijoittajat

Ahtiumin sijoittajasivusto

Julkisesti listattuna osakeyhtiönä Ahtiumille on tärkeää viestiä aktiivisesti sijoittajayhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa tarjotakseen heille asianmukaiset tiedot yhtiön toiminnasta. Sijoittajasuhdetoiminnan päätavoite on antaa oikea ja ajantasainen tieto Ahtiumista säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille.

Vastuut

Ahtiumin toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja vastaavat Ahtiumin sijoittajasuhdetoiminnasta.  Sijoittajasuhdetoimintoja koordinoi Yhtiön sijoittajasuhdefunktio ja sijoittajasuhteisiin liittyvät tiedustelut tulee lähettää osoitteeseen: investors@ahtium.com

Yhtiö noudattaa ”suljetun ikkunan” käytäntöä ennen raportointijaksojen taloustietojen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana Yhtiö ei kommentoi meneillään olevan, edellisen tai julkaisemattoman raportointijakson liiketoimintanäkymiä.

Näiltä verkkosivuilta löytyvät keskeiset tiedot ja julkaisut Ahtium Oyj:sta.  Osana palveluamme osakkeenomistajille ja analyytikoille toimitamme talousraportteja ja konferenssipuheluita.

Kaikki talousraportit julkaistaan englanniksi ja suomeksi.

Sijoittajasuhdetoiminnan pääperiaatteet:

  • Tarjota ja ylläpitää kattavat tiedot Yhtiön toiminnasta oikea-aikaisesti
  • Tiedottaa olennaisista tapahtumista tasapuolisesti ja yhtäaikaisesti kaikille osakkeenomistajille ja sidosryhmille.