Sijoittajat

Hallinnointi

Ahtium on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö ja se toimii Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksensä puitteissa. Vastuu Yhtiön hallinnosta ja johdosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Ahtiumin hallintoa ja johtamista koskevaan päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle Yhtiön hallitus. Lisäksi yhtiökokous kutsutaan koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa yhtiön ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti pyytävät.

Ahtium noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.