Sijoittajat

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.11.2017 klo 10.00 Espoossa Aalto Yliopiston tiloissa, A1-auditoriossa, osoitteessa Otakaari 1, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00. 

 

Pdf.File Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Pdf.File Kutsu Talvivaaran ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Pdf.File HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
Pdf.File HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA
Pdf.File HALLITUKSEN ESITYS SVOP:n ALENTAMISESTA
Pdf.File HALLITUKSEN ESITYS YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA
Pdf.File HALLITUKSEN ESITYS KUULUTUS VELKOJILLE
   
Pdf.File Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017
Pdf.File Välitilinpäätös tammi-kesäkuu 2017
Pdf.File Tilintarkastuskertomus 2017
Pdf.File Vuoden 2016 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
Pdf.File Tilintarkastuskertomus 2016
Pdf.File HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖN TAPAHTUMISTA