Sijoittajat

Yrityssaneerausmenettely

Yhtiö ja Talvivaara Sotkamo hakeutuivat 15.11.2013 yrityssaneeraukseen jättämällä saneeraushakemukset Espoon käräjäoikeudelle. Espoon käräjäoikeus antoi päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta yhtiön osalta 29.11.2013 ja Talvivaara Sotkamon osalta 17.12.2013. Espoon käräjäoikeus nimitti sekä Yhtiön että Talvivaara Sotkamon yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjäksi asianajaja Pekka Jaatisen asianajotoimisto Castrèn & Snellman Oy:stä. Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä voidaan organisoida ja järjestellä sekä yhtiön liiketoimintaa että sen velkoja. Tällaisen saneerausmenettelyn tuloksena yhtiö voi joko jatkaa toimintaansa tai saneerauksen epäonnistuessa hakeutua konkurssiin.
 

 

 

Yrityssaneeraukseen liittyvät dokumentit

   
PDF.File Talvivaara - Pyyntö saneerausohjelman vahvistamiseksi asiassa 6.3.2017
PDF.File Talvivaara - Selvittäjän lopullinen ehdotus saneerausohjelmaksi 10.4.2015 oikaistu 6.3.2017

 

   
PDF.File Selvittäjän Espoon käräjäoikeudelle toimittama kirjelmä 25.5.2015 

 

Velkojien äänestysmenettely Talvivaaran yrityssaneerausohjelmaehdotuksen hyväksymiseksi

   
PDF.File Äänestyslausuma yrityssaneerausasiassa
PDF.File Päätös velkojien jakamisesta ryhmiin 15_6061 14.4.2015 (5259363_1)
PDF.File Tiedote: Käräjäoikeuden päätös äänestysmenettelyn käynnistämisestä 14.4.15
PDF.File Selvittäjän lopullinen ehdotus saneerausohjelmaksi, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (ILMAN LIITTEITÄ) (5259388_1)
PDF.File Saatekirje velkojat äänestys (5259192_1)

 

Talvivaaran saneerausohjelmaehdotukset toimitettu Espoon käräjäoikeuteen 13.3.2015

   
PDF.File Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Täydennetty saneerausohjelmaehdotus
PDF.File Talvivaaran Täydennetty saneerausohjelmaehdotus, yhteenveto

 

Talvivaaran saneerausohjelmaehdotukset toimitettu Espoon käräjäoikeuteen 30.9.2014

   
MP3 Q2 Tele-conf nauhoitus 30.9.2014
PDF.File Talvivaara Saneerausohjelmaehdotukset 30.9.2014 Pekka Jaatinen
PDF.File H1 2014 ja saneerausohjelmaehdotukset 30 09 2014 Pekka Perä
PDF.File Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Saneerausohjelmaehdotus SUMMARY
PDF.File Talvivaara Sotkamo Oy Saneerausohjelmaehdotus SUMMARY
PDF.File Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Saneerausohjelmaehdotus 30.9.2014
PDF.File Talvivaara Sotkamo Oy Saneerausohjelmaehdotus 30.9.2014